Уикенд в Гърция

Филмчета от екскурзията през 2011 год.